استخراج

 

استخراج


روش استخراج در معدن دیرومره به دو صورت مختلف در زونهای آهکی و بازالتی انجام می پذیرد. روش استخراج این معدن در زون آهکی، به صورت کواری می باشد و از طریق حفاری و آتشباری پروسه استخراج به شرح ذیل انجام می گیرد. در جبهه استخراجی آهکی، ماشین آلات معدنی مورد استفاده در پروسه استخراج معدن به دلایل مختلفی اعم از حجم بالای سنگ مورد نیاز، سختی بسیار بالای سنگ و خصوصیات ژئومکانیکی متمایز این سنگ، قادر به استخراج توسط ماشین آلات متداول معدنی ( بیل مکانیکی و پیکورزنی) نمی باشد. نیاز به استفاده از پروسه حفاری و آتشباری در معدن به منظور ایجاد پله های استخراجی احساس گردید. از اینرو با توجه به توپوگرافی جبهه استخراجی ابتدا طراحی جاده های دسترسی به ماده معدنی فوق الذکر در بالاترین نقطه توپوگرافی منطقه انجام گرفت و سپس طراحی چال های حفاری به منظور بهینه نمودن پروسه آتشباری انجام پذیرفت. دستگاه های حفاری با توجه به آرایش حفاری طراحی شده محل و موقعیت چال ها از نظر فاصله آنها از همدیگر و عمق چال ها ، چال های انفجاری را حفر می گردد سپس چال ها با مواد ناریه از قبیل امولایت، آنفو و... پر می گردند و در نهایت آتشباری انجام می پذیرد. پس از آتشباری بارگیری و حمل توسط ماشین آلات مدرن معدنی انجام گرفته و مصالح حاصل شده از اتشباری به سنگ شکن به منظور خردایش منتقل می گردد.
 
 

گالری تصاویر آتشباری و انفجار

گالری تصاویر آتشباری و انفجار
 
 

استخراج


در زون بازالتی معدن دیرومره با توجه به شرایط تکتونیکی منطقه و وجود گسل ها و ریزگسل ها، درزه و شکاف های فراوانی در این سنگها به وجود آمده که انجام پروسه حفاری و آتشباری را با مشکلات فراوانی می سازد. لذا روش استخراج به طریقی است که با استفاده از ادوات معدنی سنگین بتوان بشترین راندمان و تولید را حاصل کرد. پس از استخراج مواد بارگیری به وسیله لودر بارگیری و توسط کامیون تا کارخانه حمل می گردد و سپس پروسه خردایش بر روی مصالح به وجود آمده انجام می گیرد.
 
 

گالری تصاویر استخراج مکانیکی بازالت

گالری تصاویر استخراج مکانیکی بازالت