موقعیت معدن و راه های دسترسی

 
معدن سنگ لاشه آهکی و سنگ لاشه بازالتی و مرمریت دیرومره در 52 کیلومتری جنوب شهر تهران ،22 کیلومتری جنوب شهر حسن آباد (و شهرک صنعتی شمس آباد) و در فاصله 11 کیلومتری شرق اتوبان قم در طول جغرافیایی 51،11 و عرض جغرافیایی 35،11 واقع شده است. شهر و روستاهای اطراف محدوده عبارتند از: حسن آباد، شورآباد، شمس آباد، کلین، خانلق، آراد، محرر آباد، عزیزآباد، دوتویی، وثوق آباد و امین آباد بوده که نزدیکترین شهرک صنعتی به معدن شهرک صنعتی شمس آباد و نزدیکترین شهر به معدن، شهر حسن آباد می باشد.