درباره معدن

 
 
سنگ ماده ای است که از قدیم الایام مورد توجه بشر قرار داشته و از آن در تهیه مجسمه ها، ابزارهای مورد نیاز جهت شکار ، تهیه امکانات زندگی استفاده شده است. با پیشرفت تمدنها نظیر بین النهرین و مصر از سنگ استفاده شده بگونه ای که امروزه ساختمانها و آثار اهرام مصر، تخت جمشید و ... از تمدن آن زمان خبر می دهد. امروزه نیز سنگ کاربرد خیلی وسیعی داشته و به اشکال مختلف جایگاه خود را در زندگی مردم باز نموده است انواع سنگ ها در ساختمان سازی، زیباسازی، تزئینات، کارهای دستی استفاده می گردد و روز به روز بر کاربردهایش افزوده می گردد. پیشرفت تجهیزات و امکانات لازم در جهت آرایش و صیقل سنگها در چند دهه گذشته باعث افزایش کاربردهای آن شده و با استفاده از این وسایل هم از ضایع شدن سنگ جلوگیری می گردد و هم به تزئینات و ساب سنگ و در نهایت به کیفیت سنگ افزوده شده است . بخش مهمی از صادرات غیر نفتی کشور را در چند سال گذشته سنگ های تزئینی بوده اند و با صادرات سنگ های تزئینی و با کیفیت مناسب بازار مناسبی برای کشورمان ایجاد شده است و همواره این نیاز مسیر صعودی داشته و با توجه بیشتر مسئولین می رود تا یکی از قطب های صادراتی کشور را در اختیار داشته باشد. در استان تهران نیز سنگ نما مورد توجه بوده ، البته با توجه به جمعیت استان مصرف آن روز به روز در حال افزایش بوده و در صورت وجود سنگ با ارزش می تواند مورد استفاده استانهادی دیگر باشد. سنگ های تراورتن منطقه از چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است . چرا که با بررسی های انجام شده هم کیفیت و طرح سنگ قابل توجه بازار می باشد و هم موقعیت مناسبی را در منطقه دارد که امکانات لازم جهت استخراج، حمل و نقل براحتی قابل دسترسی به معدن می باشد