سنگ ماده ای است که از قدیم الایام مورد توجه قرار داشته و از آن در تهیه مجسمه ها ، ابزار های مورد نیاز جهت شکار و تهیه امکانات زندگی استفاده شده است.

با پیشرفت تمدن ها نظیر بین النهرین و مصر از سنگ استفاده شده. به گونه ای که امروزه ساختمان های اثار اهرام مصر، تخت جمشید و … از تمدن آن زمان خبر می دهد.

امروزه نیز سنگ کاربرد خیلی وسیعی داشته و به اشکال مختلف جایگاه خود را در زندگی مردم باز نموده است.

انواع سنگ ها در ساختمان سازی، زیبا سازی ، تزئینات، کار های دستی و … استفاده می گردد و روز به روز بر کاربردهایش افزوده می گردد.

پیشرفت تجهیزات و امکانات لازم در جهت آرایش و صیقل سنگ ها در چند دهه گذشته باعث افزایش کاربرد های آن شده است و با استفاده از این وسایل هم از ضایع شدن سنگ جلوگیری می گردد و هم به تزئینات و ساب سنگ و در نهایت به کیفیت سنگ افزوده شده است.

بخش مهمی از صادرات غیر نفتی کشور در چند سال گذشته سنگ های تزئینی بوده اند و با صادرات سنگ های ملون و با کیفیت ، بازار مناسبی برای کشورمان ایجاد شده است و همواره این نیاز مسیر های صعودی داشته و با توجه بیشتر مسئولین می رود تا یکی از قطب های صادراتی کشور را در اختیار داشته باشد.

keyboard_arrow_up